Category: opensourcedays

Simple Libravatar service

So, since recently bugs.debian.org has started using libravatar avatars. Not yet the federated service, but that’s supposedly in the works. But for that, one of course need to run each own service. Which I wanted to do. In a simple

Keysigning på opensourcedays

Der findes sådanne værktøjer der kan tegne hvordan gpg-nøgler hænger sammen ved hjælp af signaturer. Blandt andet sig2dot. Jeg har nu tegnet en graf for den udsendte liste før opensourcedays og i dag. Før: Og efter: Det ses let hvem

keysigning at opensourcedays

Så er listen klar til keysigning på årets opensourcedays. Se den på instruktionssiden. Og husk at læse hele vejledningen.

Keysigning på opensourcedays

Husk at det er i denne uge I skal sende nøgler ind til keysigningparty lørdag på opensourcedays. Her er det det foregår. Deadline ca. søndag. Jeg glæder mig til at se jer.

Top