keysigning at opensourcedays

Så er listen klar til keysigning på årets opensourcedays. Se den på instruktionssiden. Og husk at læse hele vejledningen.